Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Feestcafé De Tijd, zoals deze beschikbaar is gesteld door Feestcafé De Tijd. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Feestcafé De Tijd is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Feestcafé De Tijd.

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Feestcafé De Tijd te mogen claimen of te veronderstellen.

Feestcafé De Tijd streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Feestcafé De Tijd aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Feestcafé De Tijd op deze pagina.

Over Feestcafe De Tijd

Feestcafé de Tijd is dé ultieme feestbestemming voor 18+ in het hart van Deventer! Met een bruisende sfeer, geweldige muziek en een breed assortiment drankjes, is het de perfecte plek om samen met vrienden te dansen en te genieten van een onvergetelijke nacht. Beleef de tijd van je leven bij Feestcafé de Tijd!

Contactinfo

  • Feestcafé De Tijd
  • Brink 73, Deventer
  • Mail ons
© 2024 Feestcafé De Tijd | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Grafisch ontwerp Met Timm | Technische realisatie Sieronline B.V.